Längdmätning

Tillförlitlig längdmätning med hög driftsäkerhet och minimalt underhåll

Tack vare en unik design och konstruktion erbjuder längdmätningsenheten på SP aggregat exceptionellt hög tillförlitlighet, driftsäkerhet och mätnoggrannhet. Hydrauliken är designad för att klara av mycket snabba rörelser och riktningsförändringar vilket garanterar att mäthjulet alltid har kontakt mot stammen. Tillsammans med givarens höga upplösning säkerställer detta att korrekta mätvärden avläses och skickas vidare i systemet. Kraftig och robust lagring, unik integrerad kabeldragning och mekaniskt kontaktfri givare garanterar tillförlitlighet och driftsäkerhet även under de tuffaste förhållanden.
Oavsett trädslag kan mätningen optimeras tack vare flera olika optionsval för profilform och bredd på mäthjul, där en stor diameter på mäthjulet säkerställer att kontakten mot stammen alltid är optimal. Detta ger maximal tillförlitlighet vid inträngning mot olika barkstrukturer och minimala avvikelser oavsett varma eller mycket kalla temperaturer. Under hela arbetsmomentet pressas längdmätningssystemet mot stammen med hjälp av en snabb och stark hydraulcylinder, vilket ger utmärkt längdmätning även på ojämna och krokiga stammar. När mäthjulet sedan behöver bytas på grund av slitage, möjliggör den servicevänliga konstruktionen ett snabbt och enkelt byte.

Längdmätningsenheten aktiveras med en mycket väl skyddad hydraulcylinder och inkapslade slangar, vilket ger möjlighet till att dra in mäthjulet till skyddad position vid öppet aggregat.

Mäthjulet har en mycket robust och permanentsmord lagring för bästa livslängd och minimalt behov av underhåll. Den robusta lagringen är dimensionerad för att utan problem även klara mycket höga sidokrafter som tex uppstår vid flerträdshantering och avverkning av krokig lövskog.

Längdmätningsarmen har en mycket kraftig och robust lagring mot ramen för längsta livslängd. Detta ger också en mycket stabil och glappfri rörelse av mätarmen för bästa mätnoggrannhet.

De större aggregaten, SP661LF och SP761LF, som ofta arbetar i en tuff miljö med grov skog på kraftfulla bärare, har en unik och helt skyddad kabeldragning till längdmätningsgivaren. Då den är helt integrerad i ramen och i längdmätningsarmen är den helt skyddad för yttre åverkan i alla lägen. Detta ger bästa tillförlitlighet även i de tuffaste förhållanden.

Längdmätningsgivaren är helt kontaktfri utan någon mekanisk förbindelse med mäthjulet. I kombination med att givaren inte har några rörliga delar eller öppen elektronik ger detta bästa tillförlitlighet och längsta livslängd.