SP 661 LF

Skördaraggregat SP 661 LF - smidig, stark och effektiv

SP 661 LF är ett smidigt, starkt och effektivt högprestanda-aggregat konstruerat efter SPs LågFriktionsprincip för minimal friktion och maximal produktion. SP 661 LF är utvecklat för att kunna erbjuda högsta kvalitet och produktion i alla typer av slutavverkning.

I grov slutavverkning ger de proportionellt vinklade matarhjulen i kombination med SP:s patenterade system LogHold högsta kapacitet och produktion. I klen slutavverkning kommer den smidiga konstruktionen till sin rätt och utrustat med Flerträdshantering kan även mycket klena stammar avverkas snabbt och effektivt.

Tack vare en extremt välskyddad och stark konstruktion med slangdragning i världsklass garanterar SP 661 LF även minsta möjliga stillestånd och högsta utnyttjandegrad. SP 661 LF är utan tvekan ett smidigt, starkt och effektivt skördaraggregat som når sin absoluta toppkapacitet i stammar med en bhd från 16 till 51 cm, men hanterar tack vare LF-principen även grövre stammar på ett effektivt vis.

1480kg
Vikt
70cm
Kapdiameter
16-51cm
Rek. stamdiameter (DBH) för högsta produktivitet
26-30MPa
Rekommenderat arbetstryck