SP 761 LF

Skördaraggregat SP 761 LF - stark, produktiv och pålitlig

SP 761 LF är ett starkt, snabbt och pålitligt högprestanda aggregat byggt för de tyngsta jobben. Det är konstruerat efter SPs Låg Friktionsprincip för minimal friktion och maximal produktion. SP 761 LF kan med god funktion installeras på både stora hjulburna skördare samt på grävmaskiner i 20-25 tons klassen.

SP 761 LF har en mycket skyddad och robust konstruktion, i kombination med den höga dragkraften och den proportionella vinklingen av matarhjulen som ger mer bärkraft ju större stam som upparbetas, ger detta 761:an en imponerande prestanda i de tyngsta slutavverkningarna. Trots sin enorma kapacitet i den grövsta skogen hanterar 761:an tack vare sina kompakta mått och snabba matning även klenare slutavverkningar med högsta produktivitet. SP 761 LF är utan tvekan en stark, produktiv och pålitlig slutavverkare.

SP 761 LF når sin absoluta toppkapacitet i stammar med en bhd från 20 till 56 cm, men hanterar tack vare LF-principen även grövre stammar på ett effektivt vis.

1750kg
Vikt
75cm
Kapdiameter
20-56cm
Rek. stamdiameter (DBH) för högsta produktivitet
26-30MPa
Rekommenderat arbetstryck