SP 761 LF

Skördaraggregat SP 761 LF - Tekniska Data

Lär dig mer om tekniken bakom våra enskilda aggregat. Här hittar du allt från information om kapning och kvistning till vikt och dimensioner.

Hydraulik

Metrisk
Min. oljeflöde: 250 l/min
Rek. arbetstryck: 26-30 MPa

Matning

Proportionellt hjulklämstryck mot stamdiameter, individuell inställning per trädslag för optimal prestanda.
Hjulmotorer: 780, 934, 1043, 1248 cc
Max. valsöppning: 700 mm
Matningshastighet: 3,9 – 6,3 m/s *
Matningskraft: 46 kN
Proportionella tryck: Ja

* Beroende på hjulmotoralternativ

Kapning

SuperCut 100 är en mycket kraftfull enhet med integrerad kedjesmörjning och hydraulisk sträckning av kedjan. I kombination med SP´s QuickCut optimeras kaptiden och risken för kapsprickor minimeras.
Kapdiameter: 750 mm
Kedjehastighet: 40 m/s
Sågmotor: 32 cc
Sågenhet: SuperCut 100
QuickCut: Ja

Toppsågning (option)

Kapdiameter: 380 mm
Kedjehastighet: 40 m/s
Sågmotor: 20 cc
Sågenhet: JPS

Kvistning

Proportionellt kvistknivstryck mot stamdiameter för lägsta friktion och maximal produktion. Individuell inställning övre/nedre knivar samt per trädslag för optimal prestanda
Rörliga knivar: 3
Fasta knivar: 2
Kvistningsdiameter spets-spets: 510 mm
Kvistningsdiameter inkl. nedre kniv: 550 mm
Min. kvistdiameter: 40 mm
Proportionella tryck: Ja
LogHold: Ja

Vikt och dimensioner

Trots sin enorma kapacitet passar SP 761 LF tack vare sina kompakta mått bra till mer än bara de grövsta avverkningarna.
Bredd stängt: 1400 mm
Bredd öppet: 1920 mm
Höjd: 1850 mm
Vikt: 1750 kg
Höjd med toppsåg (option): 2030 mm
Vikt med toppsåg (option): 1880 kg

Rekommendationer

Basmaskiner
SP 761 LF kan med god funktion monteras på såväl konventionella skogsmaskiner som på grävmaskiner. För att säkerställa en god funktion konsultera din återförsäljare eller SP personal.
Avverkning
Proportionellt hjulklämstryck mot stamdiameter, individuell inställning per trädslag för optimal prestanda.
Rek. stamdiameter (DBH) för högsta produktivitet*: 20 – 56 cm
* Diameter brösthöjd, mäts 1,3m upp på stammen.

Vi förbehåller oss rätten att ändra i specifikationer och utförande. Avbildade skördaraggregat kan ha viss extrautrustning. Alla angivna mått/värden är ca uppgifter och avser standardutrustning.