SP 761 LF

Tilllbehör och utrustning - Skördaraggregat SP 761 LF

Alla våra aggregat har en hög utrustningsnivå som standard. En rad tillbehör finns dock för att kunna anpassa aggregatet efter olika behov, maskiner och avverkningsförhållanden. Nedan beskrivs de vanligaste tillbehören.

För mer information om tillbehör kontakta din SP återförsäljare eller SP Maskiner.

Färgmärkning
Används för att underlätta skotningen när sortimenten är svåra att urskilja med blotta ögat.

Rotsökningsfunktion
Med hjälp av en sensor monterad i såglådan letar aggregatet automatiskt upp stamänden med hjälp av en knapptryckning.

Toppsåg
Underlättar avverkning av lövskog med mycket klykor samt vid avverkning av bestånd med mycket topp-brott.

Hjulmotorer
Olika storlekar på hjulmotorer finns för att optimera aggregatets prestanda beroende på arbetsförhållanden och storlek på basmaskin, Välj mellan tre fasta deplacement på 780, 934, 1043 eller 1248 cc.

Belysning såglåda
Ledlampa i såglådan för extra belysning av arbetsområdet.

Eukalyptus-kit
Avbarkningssats för eukalyptusträd.

Robustare sågenhet
Sågenhet med kraftigare lagring av svärdet. SC150 kan användas både med .404 samt ¾ svärd & kedja.

3/4 ” sågenhet
För avverkningar och förhållanden som kräver en mer robust och tålig lösning.

Processorknivar
Speciellt utformade kvistknivar som förenklar och effektiviserar plockning av stammar i hög när aggregatet används som processor och arbetar i förfälld skog.                                                                                                                                                          

Matarhjul
Matarhjul i flera modeller och utföranden finns tillgängliga för att passa olika förhållanden och behov.

Anpassning mätsystem
SP skördaraggregat kan köras mot i stort sett alla på marknaden förekommande mätsystem. Detta innebär en lägre investering och en enklare uppstart utan att föraren behöver lära sig ett nytt system.

Dasa5 komplett mätsystem
Ett komplett mätsystem behövs vid installation på tex en grävmaskin eller bandgående skördare. Välj mellan det enkla D5 Bucking Prio C, mellansystemet D5 Bucking Prio eller det mest avancerade D5 Bucking.