SP 561 LF

Skördaraggregat SP 561 LF - kompakt, bred och mångsidig

SP 561 LF är ett högproducerande allroundaggregat, konstruerat efter SPs Låg Friktionsprincip för minimal friktion och maximal produktion. SP 561 LF är konstruerat för varierande arbetsuppgifter och erbjuder mycket goda egenskaper för såväl klena gallringar som lättare slutavverkningar.

Den mycket kompakta måtten i kombination med en perfekt kvistning ner till 30mm gör att den klena gallringen kan utföras snabbt och effektivt med högsta kvalitet. I den grövre avverkningen ger de smarta SP-patenten LogHold och proportionellt vinklade matarhjul ett aggregat med imponerade stamhållning och högsta produktion. SP 561 LF är utan tvekan både kompakt, bred och mångsidig.

SP 561 LF når sin absoluta toppkapacitet i stammar med en bhd från 12 till 43 cm, men hanterar tack vare LF-principen även grövre stammar på ett effektivt vis.

980kg
Vikt
60cm
Kapdiameter
12-43cm
Rek. stamdiameter (DBH) för högsta produktivitet
23-28MPa
Rekommenderat arbetstryck