SP 561 LF

Kundfördelar - Skördaraggregat SP 561 LF

Detaljer

Alla våra aggregat har smarta och användbara funktioner. Klicka på cirklarna om du vill veta mer. 

Kvistknivarna

Kvistknivarna är utrustade med långa och speciellt utformade kniveggar vilket gör att kvistarna skärs av istället för att brytas av. Detta medför att friktionen under kvistningen minimeras och hastigheten och produktiviteten ökar. Kvistknivarna är gjutna i höghållfast stål för bästa hållbarhet och längsta livslängd.

Proportionella tryck

Proportionella säkerställer att aggregatet automatiskt alltid jobbar med optimalt tryck på kvistknivar och matarhjul mot stammen oavsett stamdiameter. Detta gör att friktionen mellan stam och aggregat minimeras och att matningen går så snabbt och lätt som möjligt. Individuella inställningar per trädslag maximerar produktionen ytterligare.

LogHold

Log Hold är ett patenterat system och en vidareutveckling av det proportionella trycket som minimerar friktionen ytterligare. LogHold innebär att kvistknivstrycket mot stammen kan sänkas ännu mer utan att man för den skull riskerar att tappa stammen. Om stammen är på väg att falla ur aggregatet reagerar LogHold blixtsnabbt genom att reglera knivtrycket till en sådan nivå att stammen hålls upp i sitt optimala läge igen. Hur mycket diametern får öka innan LogHold agerar ställs in per trädslag i styrsystemet.

Proportionellt vinklade matarhjul

Proportionellt vinklade matarhjul innebär att vinkeln och bärkraften från matarhjulen proportionellt ändras i förhållande till stamdiametern. När matarhjulen är fullt öppna vid bearbetning av mycket grova stammar, har matarhjulen mest vinkel och ger tack vare detta maximal bärkraft mot stammen. Det medför att trycket på kvistknivarna kan minimeras vilket i sin tur minskar friktionen och gör att aggregatet snabbt och lätt kan mata igenom stammen. När matarhjulen är stängda ger denna unika lösning ett mycket smalt och smidigt aggregat med kompakta mått.