SP 561 LF

Skördaraggregat SP 561 LF - Tekniska Data

Lär dig mer om tekniken bakom våra enskilda aggregat. Här hittar du allt från information om kapning och kvistning till vikt och dimensioner.

Hydraulik

Metrisk
Min. oljeflöde: 195 l/min
Rek. arbetstryck: 23-25 MPa (625 cc hjulmotor) 23-28 MPa (514 + 560 cc hjulmotor)

Matning

Proportionellt hjulklämstryck mot stamdiameter, individuell inställning per trädslag för optimal prestanda.
Hjulmotorer: 514, 560 eller 625 cc
Max. valsöppning: 500 mm
Matningshastighet: 5 – 6 m/s *
Matningskraft: 25 kN
Proportionella tryck: Ja
* Beroende på hjulmotoralternativ

Kapning

SuperCut 100 är en mycket kraftfull enhet med integrerad kedjesmörjning och hydraulisk sträckning av kedjan. I kombination med SP´s QuickCut optimeras kaptiden och risken för kapsprickor minimeras.
Kapdiameter: 600 mm
Kedjehastighet: 40 m/s
Sågmotor: 20 cc
Sågenhet: Automatisk – SuperCut 100
QuickCut: Ja, vid Dasa styrsystem

Kvistning

Proportionellt kvistknivstryck mot stamdiameter för lägsta friktion och maximal produktion. Individuell inställning övre/nedre kniv(ar) samt per trädslag för optimal prestanda.
Rörliga knivar: 5 inkl. toppkniv
Fasta knivar: 1
Kvistningsdiameter spets-spets: 430 mm
Min. kvistdiameter: 30 mm
Proportionella tryck: Ja
LogHold: Ja
Separat knivstyrning: Ja

Vikt och dimensioner

Med kompakta mått samt en mycket låg vikt i förhållande till den höga kapaciteten passar SP 561 bra i varierade avverkningar.
Bredd stängt: 900 mm
Bredd öppet: 1500 mm
Höjd: 1500 mm
Vikt: 980 kg

Rekommendationer

Basmaskiner
SP 561 LF kan monteras på en mängd olika maskiner så som konventionella skogsmaskiner, grävmaskiner och skogstraktorer. För att säkerställa en god funktion konsultera din återförsäljare eller SP personal.
Avverkning
Proportionellt hjulklämstryck mot stamdiameter, individuell inställning per trädslag för optimal prestanda.
Rek. stamdiameter (DBH) för högsta produktivitet*: 12 – 43 cm
* Diameter brösthöjd, mäts 1,3m upp på stammen.
Vi förbehåller oss rätten att ändra i specifikationer och utförande. Avbildade skördaraggregat kan ha viss extrautrustning. Alla angivna mått/värden är ca uppgifter och avser standardutrustning.