SP 661 LF

Tilllbehör och utrustning - Skördaraggregat SP 661 LF

Alla våra aggregat har en hög utrustningsnivå som standard. En rad tillbehör finns dock för att kunna anpassa aggregatet efter olika behov, maskiner och avverkningsförhållanden. Nedan beskrivs de vanligaste tillbehören.

För mer information om tillbehör kontakta din SP återförsäljare eller SP Maskiner.

Färgmärkning
Används för att underlätta skotningen när sortimenten är svåra att urskilja med blotta ögat.

Flerträdshantering
En produktionshöjande utrustning för klena bestånd då det med SP:s flerträdshantering är möjligt att fälla och ackumulera flera stammar för att sedan upparbeta dessa samtidigt.

Rotsökningsfunktion
Med hjälp av en sensor monterad i såglådan letar aggregatet automatiskt upp stamänden med hjälp av en knapptryckning.

Toppsåg
Underlättar avverkning av lövskog med mycket klykor samt vid avverkning av bestånd med mycket topp-brott.

EC – såglåda (Extended Cut)
Större såglåda för ökad kapdiameter till 81 cm.

Hjulmotorer
Olika storlekar på hjulmotorer finns för att optimera aggregatets prestanda beroende på arbetsförhållanden och storlek på basmaskin, Välj mellan två fasta deplacement på 750 eller 820 cc eller flerhastighetsmatning enligt nedan.

Flerhastighetsmatning
Optimerar aggregatets förhållande mellan matningshastighet och matningskraft för högsta produktivitet oavsett stamdiameter. I klenare dimensioner maximeras matningshastigheten och i grövre dimensioner erhålls max matningskraft, det bästa av två världar helt enkelt.

Belysning såglåda
Ledlampa i såglådan för extra belysning av arbetsområdet.

Eukalyptus-kit
Avbarkningssats för eukalyptusträd.

3/4 ” sågenhet
För avverkningar och förhållanden som kräver en mer robust och tålig lösning.

Processorknivar
Speciellt utformade kvistknivar som förenklar och effektiviserar plockning av stammar i hög när aggregatet används som processor och arbetar i förfälld skog.                                                                                                                                                           

Matarhjul
Matarhjul i flera modeller och utföranden finns tillgängliga för att passa olika förhållanden och behov.

Anpassning mätsystem
SP skördaraggregat kan köras mot i stort sett alla på marknaden förekommande mätsystem. Detta innebär en lägre investering och en enklare uppstart utan att föraren behöver lära sig ett nytt system.

Dasa5 komplett mätsystem
Ett komplett mätsystem behövs vid installation på tex en grävmaskin eller bandgående skördare. Välj mellan det enkla D5 Bucking Prio C, mellansystemet D5 Bucking Prio eller det mest avancerade D5 Bucking.

HD Tiltbrygga
Extra robust och stark tiltbrygga speciellt konstruerad för när aggregatet ska monteras på bandgående basmaskiner