SP Stories

Skogsentreprenad BR. Nilsson AB

Håkan och Fredrik Nilsson

Sedan 2008 driver kusinerna Håkan och Fredrik Nilsson företaget Skogsentreprenad Br. Nilsson AB, ett företag verksamt kring Älmhult och vars historia sträcker sig 50 år bakåt i tiden. Idag har de tio skogsmaskiner och lika många anställda och kör i första hand gallring i skogarna i sydvästra småland.

Deras Komatsu 911 har de utrustat med ett SP 561 LF och enligt Håkan och Fredrik är det ett av de bästa aggregaten på marknaden och det passar perfekt i den typ av skog de arbetar i.

  • Det är inte lätt att hitta ett aggregat som uppfyller alla önskemål, men det skulle vi vilja påstå att 561: an gör. Du är effektiv i både riktigt klen skog i och med att det är så litet och kompakt när du fäller ihop det. När du sedan fäller ut det kan du köra även lättare slutavverkning riktigt effektivt. Dessutom kan vi köra löv med det tack vare att det är tvåhjulsdrivet. Så just mångsidigheten är en av de största anledningarna till att vi väljer SP och det är också den som skiljer deras aggregat från andra på marknaden, berättar Håkan.

Idag är företaget inne på sitt fjärde aggregat från SP, och Håkan och Fredrik uppskattar relationen till SP och att de är lyhörda och intresserade av att hjälpa till och utveckla produkterna.

  • Bland annat har de nu gjort helt andra skydd för matarhjulsslangarna, och det var där vi hade vår förbrukning tidigare. Nu är den förbrukningen borta och vi gör inte alls av med så mycket slang som vi gör på andra aggregat som vi har. Så driftsäkerheten är bra liksom längdmätningen, vilket även uppföljningen bekräftar och det är enligt mig en av SP´s starkaste sidor, förklarar Fredrik.