SP Stories

EISAB Skogsmaskiner

Eskil Isaksson

För Eskil Isaksson har skogsmaskiner funnits med sedan uppväxten. Då var det hans pappa som ägde maskinerna och idag driver han själv EISAB Skogsmaskiner, ett företag med fyra anställda i skogen och ytterligare en anställd som kör företagets trailer. Deras skördare, en Rottne H11 är utrustad med ett SP 461 LF, det fjärde i ordningen och ett aggregat som Eskil gärna rekommenderar till andra som kör gallring.

  • Sedan vi började med det här aggregatet som har större matarmotorer har vi ökat produktionen med säkert 10%. De har verkligen fått till kapaciteten på ett så pass litet aggregat och tack vare deras patent med de vinklade matarhjulen upplever jag att det håller fast träden väldigt bra även då man tar in en större stam, förklarar Eskil.

Enligt Eskil har hans SP 461 flera styrkor, där bland annat smidigheten är en stor fördel då företaget till allra största del arbetar med gallring och har flerträdshantering på cirka 20-45% i snitt över året.

  • Det är ett driftsäkert aggregat med en fantastisk såg och låga servicekostnader, något som särskiljer det från andra aggregat. Sedan har vi jättebra diametermätning och ligger bland de främre i Svea Skogs tävling i längdmätning. Så det är ett mycket bra all-round aggregat för förstagallring och lite slutavverkning, avslutar Eskil.