SP 761 E

Tilllbehör och utrustning - Skördaraggregat SP 761 E

Alla våra aggregat har en hög utrustningsnivå som standard. En rad tillbehör finns dock för att kunna anpassa aggregatet efter olika behov, maskiner och avverkningsförhållanden. Nedan beskrivs de vanligaste tillbehören.

För mer information om tillbehör kontakta din SP återförsäljare eller SP Maskiner.

Färgmärkning
Används för att underlätta skotningen när sortimenten är svåra att urskilja med blotta ögat.

Rotsökningsfunktion
Med hjälp av en sensor monterad i såglådan letar aggregatet automatiskt upp stamänden med hjälp av en knapptryckning.

Belysning såglåda
Ledlampa i såglådan för extra belysning av arbetsområdet.

3/4 ” sågenhet
För avverkningar och förhållanden som kräver en mer robust och tålig lösning.

Processorknivar
Speciellt utformade kvistknivar som förenklar och effektiviserar plockning av stammar i hög när aggregatet används som processor och arbetar i förfälld skog.

Processorknivar
Speciellt utformade kvistknivar som förenklar och effektiviserar plockning av stammar i hög när aggregatet används som processor och arbetar i förfälld skog.  

Separat längdmätningsenhet
Hydrauliskt kontrollerad längdmätningsarm som ger en väldigt exakt längdmätning.

Anpassning mätsystem
SP skördaraggregat kan köras mot i stort sett alla på marknaden förekommande mätsystem. Detta innebär en lägre investering och en enklare uppstart utan att föraren behöver lära sig ett nytt system.

Dasa5 komplett mätsystem
Ett komplett mätsystem behövs vid installation på tex en grävmaskin eller bandgående skördare. Välj mellan det enkla D5 Bucking Prio C, mellansystemet D5 Bucking Prio eller det mest avancerade D5 Bucking.