SP 461 LF

Skördaraggregat SP 461 LF - Ett stort litet aggregat

SP 461 LF är ett högproducerande gallringsaggregat konstruerat efter SPs Låg Friktionsprincip för minimal friktion och maximal produktion. SP 461 LF är ett utmärkt val för montering på såväl stickvägsgående skördare med långkran som på mindre beståndsgående skördare

Den snabba matningen i kombination den låga vikten och de kompakta måtten garanterar högsta produktivitet i täta förstagallringar. I grövre gallringar ger de smarta SP patenten LogHold och proportionellt vinklade matarhjul en imponerande stamhållning och prestanda. SP 461 LF är i alla bemärkelser – ett stort litet aggregat.

SP 461 LF når sin absoluta toppkapacitet i bestånd med en bhd från 8 till 35 cm, men hanterar tack vare LF principen även grövre stammar på ett effektivt vis.

726kg
Vikt
53cm
Kapdiameter
8-35cm
Rek. stamdiameter (DBH) för högsta produktivitet
23-25MPa
Rekommenderat arbetstryck