SP 591 LX G4

Tilllbehör och utrustning - Skördaraggregat SP 591 LX G4

Alla våra aggregat har en hög utrustningsnivå som standard. En rad tillbehör finns dock för att kunna anpassa aggregatet efter olika behov, maskiner och avverkningsförhållanden. Nedan beskrivs de vanligaste tillbehören.

För mer information om tillbehör kontakta din SP återförsäljare eller SP Maskiner.

Rotsökningsfunktion
Med hjälp av en sensor monterad i såglådan letar aggregatet automatiskt upp stamänden med hjälp av en knapptryckning.

Hjulmotorer
Olika storlekar på hjulmotorer finns för att optimera aggregatets prestanda beroende på arbetsförhållanden och storlek på basmaskin, Välj mellan configurationen 500/315 cc eller 620/400 cc.

Belysning såglåda
Ledlampa i såglådan för extra belysning av arbetsområdet.

Separat längdmätningsenhet
Hydrauliskt kontrollerad längdmätningsarm som ger en väldigt exakt längdmätning.

3/4 ” sågenhet
För avverkningar och förhållanden som kräver en mer robust och tålig lösning.

Matarhjul
Matarhjul i flera modeller och utföranden finns tillgängliga för att passa olika förhållanden och behov. 

Vinklade motorarmar 
Ger mer rotation på stammen och därmed en effektivare avbarkning av Eucalyptus och Acacia.

Anpassning mätsystem
SP skördaraggregat kan köras mot i stort sett alla på marknaden förekommande mätsystem. Detta innebär en lägre investering och en enklare uppstart utan att föraren behöver lära sig ett nytt system.

Dasa5 komplett mätsystem
Ett komplett mätsystem behövs vid installation på tex en grävmaskin eller bandgående skördare. Välj mellan det enkla D5 Bucking Prio C, mellansystemet D5 Bucking Prio eller det mest avancerade D5 Bucking.